تلفن دایره ای !!

موبایل هوشمند دایره ای !!

دنیای امروز روز به روز در حال توسعه و ترقی است که به جایی رسیده است که دیگر یادمان به گوشی هایی که قبلا داشتیم نمیافتد.چرا که منتظر شنیدن تازه های دنیا هستیم.

امروز قصد معرفی سری جدید موبایل های هوشمندی هستیم که به شکل دایره طراحی و به بازار دنیا عرضه خواهند شد.

ادامه مطلب