معرفی xml برای مبتدی ها

xmlنیز  از نظر دستوری مانند html است . xmlمخفف عبارت Extensible Markup Languageبه معنی زبان فرا متنی  قابل توسعه میباشد.

html نیز مانند xml یک زبان فرا متنی میباشد . حال میخواهم شما را کمی با زبان فرا متنی اشنا کنم .

 

 

 
معرفی xml برای مبتدی ها

 

 

 

ادامه ی مطلب در ادامه مطلب

ادامه مطلب